"Страдание възниква, когато хората забравят откъде произлизат и вече не могат да виждат светлината - отвърна мистикът. - Забравата означава тъмнина, а в тъмнината действат разрушителни сили. Който забрави връзката си с извора, от който произлиза всичко, загубва чувството си за единството. Когато сърцето на човека е затворено и той не може вече да усети единството си с всяко битие, тогава надмощие взема усещането за откъснатост, омраза и разрушение. При това всичко, което съществува, носи в себе си спомен за произхода си. Той е вложен като печат във всяка, дори и в най-малката частица от творението. Затова ние не можем да изгубим светлината, ала можем да я забравим. И от тая забрава се поражда страдание както за оня, който е забравил, така и за останалите твари, негови събратя.

Като знак няколко искри се издигнаха от жарта. 

- Само човекът има способността за познание и едновременно с това свободата да избира дали самият той ще допринесе за светлината или за сянката, за радостта или за болката, за хармонията или за разрушението - отбеляза мистикът.
- Така е - съгласи се мистикът. - Някои нещастия причиняваме от незнание или по невнимание. Понякога обаче ни се струва, че страданието ни връхлита неочаквано, като гръм от ясно небе. Понякога хората трябва да преглътнат големи загуби, за да могат да намерят вътрешните съкровища. Някому се отнема дори външната свобода, но му остава пътят да открие вътрешната свобода. Ала нищо не става напразно. Защото както растем чрез щастието и любовта, така узряваме и чрез болката. Когато човек премине през голямо страдание, душата му се пречиства и огледалото на сърцето му се изглажда. Болката също може да те приближи до душата. Малцина обаче разбират това и така им се изплъзва тайното съкровище, което може да се разкрие в страданието: зрелостта, съчувствието, познанието или мъдростта.

Мистикът млъкна. Той знаеше, че подобно на радостта, болката, разочарованието и загубата също можеха да разкрият своите перли, ако човек познаваше тайната и алхимията на светлината и сянката. Мистикът добре го знаеше. Той бе пребродил глъбините на душата си, бе изпитал отчаяние и болка. По-късно, когато душата му отново бе започнала да се изпълва все повече и повече със светлина, беше разбрал, че изброждането на най-дълбокия мрак му е донесло ценни познания: страданието можеше да се превърне в благодат, самотата да се обърне в чувство на дълбока свързаност, болката успяваше да се превърне във вътрешен покой, а грижата да премине в тихо блаженство. Такава беше алхимията на живота.

Ала такова преобразяване в живота можеше да изпита само онзи, който не се боеше от вътрешната нощ, който издържаше изпълнен с вяра и търпение, докато настъпеше утринния здрач и първите лъчи обещаващо оповестяваха раждането на светлината. Защото от мрака се ражда светлината; едното не е познаваемо без другото. А колкото и различни да изглеждаха, все пак зад тях светеше един и същи дух."

из "Мистикът", Джил А. Мьобиус

"Да, аз зная, че това е просто твоята любов, о, свиден на сърцето ми — тази златна светлина, танцуваща върху листата, тези облаци безгрижни, плаващи в небето, този лек ветрец, който разхлажда челото ми.
Утринната светлина залива моите очи — това е твоето послание до сърцето ми. Твоето лице се свежда от високо, твоите очи в очите ми надничат и сърцето ми докосва твоите нозе." (Рабиндранат Тагор)Enter the space in the dark,
Search for your own spark,
Enter this place of your whole undivided and one.
Don't pray for love and love yourself,
Don't kill your pain make it your strength,
Hear your wisdom
Calling within
Holding your every desire,
Playing with your mourning heart,
Feel all and nothing.
Nothing is life,
Inside this vacuity: your throne,
Your kingdom will be ruthless.
Your company will hurt

Most of your dreams will be shattered by a curse,
Your crimes will deny how splendid you are,
You will be human,
I'm here no fear,
I'm here no fear.

I am A-WA the light of your heart of your soul,
I am both of your memories your spirit is my own,
I am all of your senses, the strangest part.
I am your OTHER half your home!

I am A-WA the light of your heart of your soul,
I am both of your memories your spirit is my own,
I am all of your senses, the strangest part.
I am your OTHER half your home!

Дуранкулак, юли 2015